Osobní trénink

Vedle kurzů a skupinového cvičení nabízím také soukromé lekce jednotlivcům. Studenti se vzdělávají tradiční formou uchi deshi, která je postavená na tom, že žák v dojo cvičí, pracuje i bydlí a na jeho rozvoj jsou kladeny všeobecné nároky. Před zahájením výuky proběhne pohovor a žák je přijat za osobního studenta pouze v případě splňuje­li odpovídající podmínky. Žák je také poučen o mlčenlivosti ohledně získávání určitých speciálních informací a podepisuje dokument stvrzující jeho bezúhonost, zdravotní stav, čestnost a odhodlání. Na závěr jednotlivých etap tréninku získá po úspěšně provedené zkoušce certifikát o dosažené úrovni. Potvrzení má mezinárodní platnost a je registrováno Budoshinkai International. Tato forma cvičení je také vhodná pro malé skupiny zaujatých žáků v počtu maximálně 4 osob. V případě zájmu je nutná osobní schůzka a vyhrazuji si i právo studenta odmítnout, a to i bez udání důvodu.